اکتبر

اکتبر 8, 2023
برداشتن ضایعات پوستی با دستگاه RF

برداشتن ضایعات پوستی با دستگاه RF

برداشتن ضایعات پوستی با دستگاه RF برداشتن ضایعات پوستی با استفاده از دستگاه RF یک روش درمانی موثر است که در صنعت زیبایی و پوست استفاده […]
اکتبر 8, 2023
برداشتن خال با دستگاه RF

برداشتن خال با دستگاه RF

برداشتن خال با دستگاه RF برداشتن خال با دستگاه RF یک روش پیشرفته در زمینه زیبایی‌شناسی پوست است که با استفاده از امواج رادیو فرکانس، امکان […]
خدمات کلینیک زیبایی