نمونه کار پیرسینگ

نمونه کار پیرسینگ

ژانویه 9, 2022
نمونه کار پرسینگ لبخند

نمونه کار پیرسینگ لبخند

نمونه کار پیرسینگ لبخند پیر سینگ لبخند (داخل لب) فلپ بافتی را سوراخ می کند که داخل لب بالایی شما را به لثه بالایی متصل می کند. […]
ژانویه 9, 2022
نمونه کار پیرسینگ بینی

نمونه کار پیرسینگ بینی

نمونه کار پیرسینگ بینی سوراخ کردن سپتوم در قسمت نازکی از بافت بین سوراخ های بینی شما قرار دارد. در حالت ایده آل، قسمتی از گوشت […]
خدمات کلینیک زیبایی